Kontakt
Kontakt

Siedziba firmy:

Opakowania Legeń Sp. z o.o.
ul. Bolesława Limanowskiego 33f
59-400 Jawor
e-mail: jawor@legen.pl

NIP: 6951536625
REGON: 524077534

BDO: 000584703

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy : 100 000 zł

KRS: 0001008334

Dział sprzedaży i marketingu

Tel. +48 76 870 82 04, 076 871 03 51
e-mail: marketing@legen.pl

Dział księgowości

Tel. +48 76 870 85 33
e-mail: ksiegowosc@legen.pl

Biuro Handlowe Wrocław

ul. Grabiszyńska 151
53-439 Wrocław
Tel. +48 71 332 41 48

Katarzyna Delimata
kom. 604 142 301
e-mail: kasia.delimata@legen.pl

Konrad Podemski
kom. 696 479 883
e-mail: konrad.podemski@legen.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00